Hökerberg

Bokrecensioner

Långtidsfrisk

Johnny Johnsson, Anders Lugn och Birger Rexed

I Sverige är vi mer sjukskrivna än någon annanstans. Den allra största delen av ohälsan är skapad, ett resultat av medvetna eller omedvetna beslut i företag och organisationer samt i politiken. Vi har nått en nivå där kostnaderna för ohälsan är nära att knäcka välfärden.

Här visas att utvecklingen kan brytas. Människan är en otrolig överlevare. Inom varje organism och organisation kan starka läkande krafter aktiveras. Ohälsa kan bytas mot hälsa.

Grunden är den främjande principen. Hur är det när det är som bäst, och vad ska vi göra för att nå dit? Varje organisation måste ställa de frågorna och ta svaren som utgångspunkt i sin verksamhet.

Författarna berättar hur kartongfabriken i Fors blev Sveriges friskaste företag. De beskriver en framgångsmetod, som kan ses som embryot till en ny samhällsmodell för 2000-talet. De ger ett utförligt recept för hur vi kan erövra vår största outnyttjade tillgång: hälsan.

Egna tankar

En mycket intressant bok. Man har ju hört uttrycket att "tron kan försätta berg", men att man kan åstadkomma så här radikala förändringar med så "små" medel trodde jag inte. Bara genom att göra folk medvetna om problemen och istället för att älta vad som är fel, lägga sin energi på det som faktiskt fungerar och är bra kan man nästan få problemen att försvinna. Med en bra ledare som styr skeppet dit det ska och som får sina medarbetare att ro ditåt för att de själva vill, inte för att de är kommenderade, kan man nog få de flesta företag att lyckas. Den stående frågan "hur ska det vara när det är som bäst" fungerar hela livet, både på arbetet och i hemmet.

Läst november-06

Tillbaka till index