Hökerberg

Bokrecensioner

Befrielsen av Bergen-Belsen

Ben Shephard

När brittiska trupper gick i in i koncentrationslägret Bergen-Belsen i april 1945 avslöjades för världen vilka fruktansvärda illdåd som hade begåtts där. Britterna ställdes inför en hemsk utmaning – i lägret fanns omkring 60 000 människor som led av tyfus, svält och dysenteri. Dessa människor skulle dö om de inte omedelbart fick läkarvård. Befrielsen av Bergen-Belsen är en berättelse om de män och kvinnor som antog denna utmaning. Arméns bårbärare och ambulansförare, hjälparbetare och medicinstudenter arbetade för att rädda de intagna i Bergen-Belsen medan kriget fortfarande rasade. Till sin hjälp hade de bara tillgång till ytterst primitiv medicin och utrustning. För dem var det en överväldigande erfarenhet. Ben Shephard rekonstruerar utifrån deras dagböcker och brev händelserna i Bergen-Belsen 1945: den första skräcken när de såg vad som hade hänt, den plågsamma processen när de försökte rädda de överlevande och tiden när Bergen-Belsen var ”en semesterby snarare än ett koncentrationsläger”. Varför dog så många människor i lägret efter befrielsen? Misslyckades britterna i sin räddningsaktion? I slutet av juni 1945 hade cirka 46000 människor överlevt Bergen-Belsen, men 14000 liv hade gått förlorade. Befrielsen av Bergen-Belsen är en stark och dramatisk berättelse. Vi har fortfarande mycket att lära av det som hände på denna plats, där mänskligheten visade upp sina sämsta sidor. I en efterskrift beskriver historikern Ulf Zander vad som hände de flyktingar som kom till Sverige med de vita bussarna 1945.

Egna tankar

Jag hade nog väntat mig att boken skulle vara mer som en skönlitterär bok än en faktabok. En ganska bra bok som gör att man får sig en tankeställare om vilka problem som fanns under 2:a världskriget och vilka problem som uppstod när man skulle återgå till det ”normala”. Den var dock lite jobbig att läsa, främst på grund av att det fanns ca 20 fotnoter till varje kapitel. De fanns längst bak i boken så det blev mycket bläddrande fram och tillbaka.

Läst maj-06

Tillbaka till index